Lịch kinh tế

Xác định các công bố về kinh tế và dữ liệu quan trọng.

Lịch kinh tế là gì?

Lịch kinh tế hiển thị các sự kiện kinh tế và chính trị, số liệu thống kê và công bố dữ liệu sắp tới theo thứ tự thời gian. Những công bố kinh tế và dữ liệu này rất quan trọng vì chúng làm nổi bật lên cách thức các nền kinh tế trên toàn thế giới đang hoạt động dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô của họ như GDP, việc làm, dữ liệu tiêu dùng và lạm phát. Sau đó, những điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị tiền tệ của quốc gia này so với quốc gia khác. Một trong những công bố dữ liệu nổi bật nhất là Bảng tin việc làm phi nông nghiệp.

Lịch kinh tế cung cấp cho các nhà giao dịch lịch trình và thông tin liên quan đến tất cả các công bố dữ liệu. Hãy xem cách đọc.

Đọc như thế nào?

Sự kiện và lịch trình

Lịch kinh tế cho thấy lịch công bố dữ liệu hàng tuần. Biểu tượng cờ sẽ cho biết công bố dữ liệu đó là từ quốc gia cụ thể nào, và bên cạnh là tên của công bố. Vì vậy, bạn có thể xem lướt qua nhanh chóng và xem những loại tiền tệ nào có thể bị ảnh hưởng vào ngày cụ thể đó.

Biến động

Được viết tắt là “Vol.”, nó cho thấy tác động của mỗi lần công bố dữ liệu. Điều này sẽ được mô tả là dấu chấm than màu vàng/cam/đỏ. Ba dấu chấm than màu đỏ cho thấy rằng công bố dữ liệu có liên quan cao và có khả năng gây ra nhiều tác động hơn trên thị trường.

Actual/Consensus/Previous

Actual là dữ liệu do mỗi chính phủ công bố theo lịch trình. Khi nó được công bố, bạn sẽ thấy nó hiển thị dưới chỉ báo ‘Actual’. Nếu không, nó sẽ để trống.

Consensus là thỏa thuận chung hoặc dự báo của các chuyên gia trước khi công bố dữ liệu actual.

Previous là dữ liệu đã công bố trước đó.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.