Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST)

Tìm hiểu DST là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến giờ giao dịch.

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) là gì?

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) còn được gọi là Quy ước Giờ mùa hè. Nói chung, các khu vực tuân theo DST sẽ điều chỉnh đồng hồ của họ lên một giờ vào đầu mùa xuân, và điều chỉnh chúng lùi lại một giờ vào mùa thu để trở lại Giờ chuẩn (còn được gọi là Giờ mùa đông).

Mục đích chính là để tận dụng ánh sáng ban ngày tốt hơn vì mùa hè có nhiều giờ ban ngày hơn. DST sẽ ảnh hưởng đến giờ giao dịch và việc nhà giao dịch phải hiểu cách hoạt động của nó là rất quan trọng.

DST hoạt động như thế nào?

Không phải tất cả các khu vực đều thực hiện DST và không phải tất cả các khu vực thực hành DST đều sẽ tuân thủ nó trong cùng một ngày. Khi DST bắt đầu, đồng hồ được chỉnh lên một giờ từ 02:00 đến 03:00 theo giờ địa phương. Khi nó kết thúc, đồng hồ sẽ được chỉnh lùi một giờ từ 02:00 đến 01:00. Điều này có nghĩa là múi giờ của khu vực địa phương sẽ thay đổi cùng với DST. Ví dụ: trong Giờ chuẩn, New York thuộc múi giờ GMT-5. Khi DST bắt đầu ở New York, đồng hồ sẽ tiến lên một giờ và New York sẽ ở múi giờ GMT-4.

DST Bắt đầu DST Kết thúc
Mar 13, 2022 Nov 6, 2022
DST Bắt đầu DST Kết thúc
Mar 27, 2022 Oct 30, 2022

DST ảnh hưởng đến giờ giao dịch như thế nào?

Máy chủ giao dịch MetaTrader 4 của TriumphFX sẽ luôn tham chiếu đến múi giờ GMT và không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi đồng hồ DST. Điều đó có nghĩa là khi thị trường mở cửa giờ giao dịch sẽ thay đổi! Có hai khu vực DST sẽ ảnh hưởng đến giờ giao dịch: khu vực Hoa Kỳ và Châu Âu.

Standard Time (Before Mar 13, 2022)

Location
Timezone
Market opens
United States, New York
UTC-5
Chủ nhật 17:00
Server Time
UTC
Chủ nhật 22:00
United Kingdom, London
UTC+0
Chủ nhật 22:00
Cyprus
UTC+2
Thứ hai 00:00
Hong Kong / China / Taiwan / Singapore / Malaysia / Indonesia / Philippines
UTC+8
Thứ hai 06:00
Australia, Sydney NSW
UTC+11
Thứ hai 09:00

United States DST Begins (From Mar 13, 2022 - Mar 25, 2022)

Ngay bây giờ
Location
Timezone
Market opens
United States, New York
UTC-4
Chủ nhật 17:00
Server Time
UTC
Chủ nhật 21:00 *
United Kingdom, London
UTC+0
Chủ nhật 21:00 *
Cyprus
UTC+2
Chủ nhật 23:00 *
Hong Kong / China / Taiwan / Singapore / Malaysia / Indonesia / Philippines
UTC+8
Thứ hai 05:00 *
Australia, Sydney NSW
UTC+11
Thứ hai 08:00 *

* European and Asia-Pacific clients will observe forex markets to open 1 hour earlier at local time during this week.

Europe DST Begins (From Mar 27, 2022)

Location
Timezone
Market opens
United States, New York
UTC-4
Chủ nhật 17:00
Server Time
UTC
Chủ nhật 21:00
United Kingdom, London
UTC+1
Chủ nhật 22:00 *
Cyprus
UTC+3
Thứ hai 00:00 *
Hong Kong / China / Taiwan / Singapore / Malaysia / Indonesia / Philippines
UTC+8
Thứ hai 06:00
Australia, Sydney NSW
UTC+11
Thứ hai 09:00

* European clients will observe forex markets open 1 hour later at local time.

Bắt ​​đầu giao dịch ngay bây giờ

Chỉ mất 5 phút.