ชั่วโมงวันหยุด

ชั่วโมงซื้อขายช่วงฤดูวันหยุด

ชั่วโมงวันหยุด

ในระหว่างช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุด เวลาเปิดซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตลาดบางส่วน โปรดคอยตรวจสอบเวลาในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงด้านล่าง

All date and time stated above are in GMT, unless stated otherwise.

ไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงว่ายังไม่มีการเผยแพร่ตารางเวลา หรือประเภททรัพย์สินไม่ได้รับผลกระทบ ตารางเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หากต้องการอ้างอิงเวลาทำการปกติ โปรดดูที่ เงื่อนไขการซื้อขาย.

เริ่มการเทรดทันที

ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น