ปฏิทินเศรษฐกิจ

ระบุการเผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจและข้อมูลที่สำคัญ

ปฏิทินเศรษฐกิจคืออะไร

ปฏิทินเศรษฐกิจจะแสดงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลสถิติและการเผยแพร่ข้อมูลตามลำดับเวลา การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เช่น GDP การจ้างงาน ข้อมูลการบริโภค และอัตราเงินเฟ้อ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินประเทศเทียบกับสกุลเงินอื่น การเปิดเผยข้อมูลที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่ง คือการจ่ายเงินเดือนนอกภาคการเกษตร

ปฏิทินเศรษฐกิจจะกำหนดตารางเวลาและข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแก่นักลงทุน ดู วิธีอ่าน.

วิธีอ่าน

เหตุการณ์และกำหนดการสำคัญ

ปฏิทินแสดงกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลรายสัปดาห์ ไอคอนรูปธงแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลของประเทศนั้น ๆ และถัดจากนั้นคือ ชื่อประเทศ คุณจึงสแกนเข้าดูได้อย่างรวดเร็วและรู้ว่าสกุลเงินใดที่อาจได้รับผลกระทบในวันนั้น

ความผันผวน

ตัวย่อคือ "Vol" แสดงผลกระทบของการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละรายการ แสดงเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลือง/ส้ม/แดง ถ้ามีเครื่องหมายตกใจสีแดงสามตัวแสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความเกี่ยวข้องสูงและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น

Actual/Consensus/Previous

Actual คือข้อมูลที่เผยแพร่ตามกำหนดการของแต่ละรัฐบาล เมื่อปล่อยข่าวออกมา คุณจะ 'Actual' ปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีข้อมูลใด ๆ ก็จะไม่ปรากฏ

Consensus เป็นข้อตกลงทั่วไปหรือการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญก่อนการเปิดเผยข้อมูลจริง

Previous คือข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้

เริ่มการเทรดทันที

ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น