คำศัพท์ Forex

คำศัพท์ Forex ที่คุณควรรู้

ADX (Average Directional Index) (Average Directional Index)

ตัวชี้วัดทางเทคนิคมาตรฐานที่ใช้วัดความแข็งแรงของแนวโน้ม

Ask (Offer) (Ask)

ราคาของข้อเสนอ ซึ่งเป็นราคาที่คุณซื้อ

Aussie (Aussie)

ชื่อสแลง Forex สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย

Bank Rate (Bank Rate)

อัตราร้อยละที่ธนาคารกลางของประเทศให้ธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศกู้ยืม

Bid (Bid)

ราคาอุปทาน ซึ่งเป็นราคาที่คุณขาย

Broker (Broker)

หน่วยงานที่เข้าร่วมตลาดมาทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเทรดเดอร์รายย่อย และสถาบันพาณิชย์ขนาดใหญ่

Cable (Cable)

คำสแลงเทรดเดอร์ Forex หมายถึงคู่สกุลเงิน GBP/USD

Carry Trade (Carry Trade)

ใน Forex คือการถือครองตำแหน่งที่ได้ผลตอบแทนดอกเบี้ยเป็นบวกในชั่วข้ามคืน โดยหวังได้ให้กำไร แบบไม่ปิดตำแหน่ง เพียงเพื่อได้ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง

CCI (Commodity Channel Index) (Commodity Channel Index)

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เกิดเป็นวัฐจักร มักใช้เพื่อหาสถานะ overbought/oversold ของตลาด

CFD (Contract for Difference) (Contract for Difference)

เครื่องมือการซื้อขายพิเศษที่ทำให้สามารถเก็งกำไรหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และเครื่องมือการเงินอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องซื้อจริงๆ

Commission (Commission)

ค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์สำหรับการจัดการดำเนินงาน

CPI (CPI)

ดัชนีราคาผู้บริโภค หน่วยวัดอัตราเงินเฟ้อตามการเปลี่ยนแปลงของราคาชุดสินค้าที่ระบุ

EA (Expert Advisor) (Expert Advisor)

สคริปต์อัตโนมัติที่ใช้ในซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อบริหารตำแหน่งและคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องควบคุมเอง(หรือควบคุมเองน้อยมาก)

ECN Broker (ECN Broker)

โบรกเกอร์ Forex ประเภทหนึ่งที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาด Forex อื่น ๆ ได้โดยตรง โบรกเกอร์ ECN ไม่กีดกันวิธีการเทรดแบบ Scalping, ไม่ซื้อขายสวนทางกับลูกค้า, ไม่เรียกเก็บ spread (spread ต่ำถูกกำหนดโดยราคาตลาดปัจจุบัน) แต่เก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับทุกคำสั่งซื้อ

ECB (European Central Bank) (European Central Bank)

หน่วยงานกำกับดูแลหลักของระบบการเงินสหภาพยุโรป

Elliott Waves (Elliott Waves)

หลักการสำหรับการวิเคราะห์แผนภูมิตามรูปแบบ 5-wave และ 3-wave

Fed (Federal Reserve) (Federal Reserve)

หน่วยงานกำกับดูแลหลักของระบบการเงินสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนก FOMC (Federal Open Market Committee) ซึ่งคอยควบคุมอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลกลาง และอื่นๆ

Fibonacci Retracements (Fibonacci Retracements)

ระดับที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดการเบรกหรือการเด้งกลับของแนวโม โดยคำนวณเป็น 23.6%, 32.8%, 50% และ 61.8% ของระยะแนวโน้ม

Flat (Square) (Flat)

สถานะเป็นกลางเมื่อปิดทุกตำแหน่งหมดแล้ว

Floating Leverage (Floating Leverage)

เลเวอเรจที่เปลี่ยนแปลงตามขนาดทั้งหมดของตำแหน่งที่เปิดอยู่

Fundamental Analysis (Fundamental Analysis)

การวิเคราะห์จากข่าวสาร ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทั่วโลกเท่านั้น

Gap (Gap)

ความแตกต่างระหว่างราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า และราคาเปิดของช่วงเวลาถัดไป ใน Forex สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวันสุดสัปดาห์ ซึ่งก็คือระหว่างราคาปิดในวันศุกร์ และราคาเปิดในวันจันทร์

GDP (Gross Domestic Product) (Gross Domestic Product)

ตัวชี้วัดรายได้ประชาชาติ และผลตอบแทนจากเศรษฐกิจของประเทศ สิ่งนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด Forex ที่สำคัญที่สุด

GTC (Good 'Til Canceled) (Good 'Til Canceled)

คำสั่งซื้อหรือขายสกุลเงินที่มีราคาคงที่หรือแย่กว่า โดยคำสั่งซื้อขายจะยังคงอยู่ (good) จนกว่าจะได้รับการดำเนินการหรือถูกยกเลิก

Hedging (Hedging)

การรักษาตำแหน่งในตลาดไว้ เพื่อเป็นการชดเชยตำแหน่งที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วในทิศทางตรงกันข้าม

Jobber (Jobber)

คำสแลงสำหรับเทรดเดอร์ที่อยากได้กำไรระยะสั้นที่เร็วแต่ไม่มากจากการซื้อขายระหว่างวัน Jobber ไม่ค่อยเปิดตำแหน่งไว้ข้ามคืน

Kiwi (Kiwi)

คำสแลง Forex สำหรับสกุลเงินนิวซีแลนด์ นั่นคือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์

Leading Indicators (Leading Indicators)

ดัชนีผสม (ปี 1992 = 100%) ของสิบตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญที่สุด ใช้สำหรับการคาดการณ์กิจกรรมเศรษฐกิจในอนาคต (6-9 เดือน)

Limit Order (Limit Order)

คำสั่งซื้อขายสำหรับโบรกเกอร์ในการซื้อล็อตที่ราคาคงที่หรือต่ำกว่า หรือขายล็อตที่ราคาคงที่หรือสูกว่า ราคาดังกล่าวมีชื่อว่า limit price

Liquidity (Liquidity)

ตัวชี้วัดตลาดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคา

Long (Long)

ตำแหน่งที่อยู่ในทิศทางการซื้อ (Buy) ใน Forex สกุลเงินหลักที่ซื้อคือ long และสกุลเงินรองคือ short

Loss (Loss)

การขาดทุนจากการปิดตำแหน่ง long ที่อัตราต่ำกว่าที่เข้า หรือตำแหน่ง short ที่มีอัตราสูงกว่าที่เข้า หรือหากกำไรจากการปิดตำแหน่งนั้นน้อยกว่ค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์สำหรับการซื้อขายครั้งนั้น

Lot (Lot)

จำนวนหน่วยที่แน่นอน หรือจำนวนเงินที่ได้รับสำหรับการดำเนินการจัดการ (มักจะเป็นตัวคูณหลัก 100)

Margin (Margin)

เงินที่นักลงทุนต้องเก็บไว้ในบัญชีโบรกเกอร์เพื่อดำเนินการซื้อขาย เป็นการ เป็นหลักประกันสำหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายแบบ margin

Margin Account (Margin Account)

บัญชีที่ใช้เพื่อเก็บเงินฝากของนักลงทุนสำหรับการซื้อขาย FOREX

Margin Call (Margin Call)

ความต้องการของโบรกเกอร์ในการฝากเงิน margin ในบัญชี margin มากขึ้น เมื่อยอดเงินในบัญชีต่ำกว่าค่าขั้นต่ำ

Market Order (Market Order)

คำสั่งซื้อหรือขายล็อตด้วยราคาตลาดปัจจุบัน

Market Price (Market Price)

ราคาปัจจุบันที่มีการซื้อขายสกุลเงินในตลาด

Momentum (Momentum)

ตัววัดความสามารถของสกุลเงินในการขยับไปในทิศทางที่กำหนด

Moving Average (MA) (Moving Average)

หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่พื้นฐานที่สุด ใช้แสดงอัตราเฉลี่ยที่คำนวณในช่วงเวลาหนึ่ง Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) ฯลฯ เป็นเพียงวิธีการชั่งนำหนักระหว่างอัตราและช่วงเวลา

Offer (Ask) (Offer)

ราคาของข้อเสนอ เป็นราคาที่คุณซื้อ

Open Position (Trade) (Open Position)

ตำแหน่งในการซื้อ (long) หรือขาย (short) สำหรับคู่สกุลเงิน

Order (Order)

คำสั่งซื้อขายสำหรับโบรกเกอร์ในการซื้อหรือขายสกุลเงินที่อัตราหนึ่งๆ

Percentage Allocation Management Module (PAMM) (Percentage Allocation Management Module)

ระบบฝั่งโบรกเกอร์ที่ให้นักลงทุนสามารถลงทุนกับเทรดเดอร์ได้ และทำให้เทรดเดอร์สามารถจัดการเงินทุนของนักลงทุนได้โดยใช้แพลตฟอร์มของโบรกเกอร์

Pivot Point (Pivot Point)

จุดแนวรับ/แนวต้านที่ควบคุมจากราคา High, Low และ Close ของแนวโน้มก่อนหน้า

Pip (Point) (Pip)

หลักสุดท้ายในอัตราแลกเปลี่ยน (เช่น สำหรับ EUR/USD 1 จุด = 0.0001)

Profit (Gain) (Profit)

ยอดเงินเชิงบวกที่ได้จากการปิดตำแหน่ง

Principal Value (Principal Value)

จำนวนเงินเริ่มต้นของเงินที่ลงทุน

Realized Profit/Loss (Realized Profit/Loss)

กำไร/ขาดทุนจากตำแหน่งที่ปิดเรียบร้อยแล้ว

Resistance (Resistance)

ระดับราคาที่การขายเข้มข้นจะทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้ (แนวโน้มขาขึ้น)

RSI (Relative Strength Index) (Relative Strength Index)

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดกำลังของการเคลื่อนไหวราคาตามทิศทางจากการเปรียบเทียบขาขึ้นและขาลงของแนวโน้ม

Scalping (Scalping)

รูปแบบการซื้อขายที่โดดเด่นจากการเปิดหลายตำแหน่งเพื่อได้กำไรระยะสั้นที่น้อยมากๆ

Settled (Closed) Position (Settled (Closed) Position)

ตำแหน่งที่ปิดซึ่งมีการทำธุรกรรมที่จำเป็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

SL (SL)

ดูที่ คำสั่งซื้อขาย Stop-Loss

Slippage (Slippage)

การดำเนินการตามคำสั่งซื้อสำหรับราคาที่แตกต่างจากที่คาดไว้ (สั่งซื้อขายแล้ว) เหตุผลหลักสำหรับ slippage คือ ตลาดที่ "รวดเร็ว" สภาพคล่องต่ำ และความสามารถของโบรกเกอร์ในการดำเนินตามคำสั่งซื้อขายที่ต่ำ

Spread (Spread)

ส่วนต่างระหว่างราคา Ask และราคา Bid สำหรับคู่สกุลเงินหนึ่งๆ

Standard Lot (Standard Lot)

100,000 หน่วยของสกุลเงินหลักของคู่สกุลเงินที่คุณซื้อหรือขาย

Stop-Limit Order (Stop-Limit Order)

คำสั่งขายหรือซื้อล็อตในราคาหนึ่ง ๆ หรือราคาที่แย่กว่า

Stop-Loss Order (Stop-Loss Order)

คำสั่งซื้อเพื่อขายหรือซื้อล็อตเมื่อตลาดไปถึงราคาหนึ่งๆ สิ่งนี้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่มเติมเพื่อตลาดขยับไปยังทิศทางตรงข้าม โดยปกติแล้วมักจะเป็นการผสมผสานระหว่าง stop-order และ limit-order

STP (Straight Through Processing) (Straight Through Processing)

การประมวลผลคำสั่งซื้อขายที่ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่มาแทรกแซงและเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ จริง ๆ แล้ว 99.9% ของโบรกเกอร์ Forex ออนไลน์ทั้งหมดรองรับการจัดการคำสั่งซื้อขายด้วย STP

Support (Support)

ระดับราคาที่การซื้ออย่างเข้มข้นจะทำให้ราคาตกได้ (แนวโน้มขาลง)

Swap (Swap)

การชำระเงินข้ามคืนสำหรับการถือตำแหน่งไว้ เนื่องจากคุณไม่ได้รับสกุลเงินที่คุณซื้อจริงๆ ทำให้โบรกเกอร์ของคุณต้องชำระส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่สกุลเงิน อาจเป็นได้ทั้งค่าลบและค่าบวก

Take-Profit Order (Take-Profit Order)

คำสั่งขายหรือซื้อล็อตเมื่อตลาดมีราคาถึงจุดหนึ่งๆ สิ่งนี้ใช้เพื่อรักษากำไรไว้ โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นการผสมผสานระหว่าง stop-order และ limit-order

Technical Analysis (Technical Analysis)

การวิเคราะห์ตามข้อมูลตลาดทางเทคนิค (quotes) ด้วยความช่วยเหลือของตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆ

TP (TP)

ดูที่ คำสั่งซื้อขายแบบ Take-Profit

Trend (Trend)

ทิศทางตลาดที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของหลากหลายปัจจัย

Unrealized (Floating) Profit/Loss (Unrealized (Floating) Profit/Loss)

กำไร/ขาดทุนสำหรับตำแหน่งที่คุณยังไม่ได้ปิด

Useable Margin (Useable Margin)

ยอดเงินในบัญชีที่สามารถใช้เพื่อซื้อขายได้

Used Margin (Used Margin)

ยอดเงินในบัญชีที่ใช้เพื่อรักษาให้ตำแหน่งที่เปิดไว้ยังคงเปิดอยู่

Volatility (Volatility)

ตัวชี้วัดทางสถิติของจำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคาสำหรับคู่สกุลเงินที่กำหนด ในช่วงเวลาที่กำหนด

VPS (Virtual Private Server) (Virtual Private Server)

สภาพแวดล้อมเสมือนที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมอย่างอิสระบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เทรดเดอร์ Forex ใช้ VPS เพื่อโฮสต์แพลตฟอร์มการเทรดและเปิดใช้งาน Expert Advisor โดยที่ไม่เกิดการหยุดชะงักขึ้น

เริ่มการเทรดทันที

ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น